Espoon kaupunginmuseon tutkimus- ja julkaisupolitiikka vuosille 2015-2020

4.12.2015 klo 12.59
Kuva EKM
Tutkijat kenttätöissä Miessaaressa

Espoon kaupunginmuseon tehtävänä on museotoimintaa ja kulttuuriperintöä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti ylläpitää kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Kaupunginmuseo harjoittaa ja edistää alan tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä tallentamalla, tutkimalla, säilyttämällä, julkaisemalla ja asettamalla näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Tutkimustyötä tehdään kaupunginmuseon kaikilla vastuualueilla, jolloin tutkimuksessa yhdistyvät monien eri tieteenalojen tutkimusperinteet.

Nyt julkaistun tutkimus- ja julkaisupolitiikan tarkoituksena on ohjata museossa tehtävää tutkimustyötä ja luoda edellytykset suunnitelmalliselle tutkimukselle. Lisäksi museon tutkimuspoliittisia tavoitteita avataan ulkopuolisille toimijoille, kuten päätöksentekijöille, kaupungin eri organisaatioille, yhteistyökumppaneille sekä museon tutkimustoiminnasta kiinnostuneille kuntalaisille. Tutkimus- ja julkaisupolitiikka kiinnittyy Espoon kaupungin, sivistystoimen ja kaupunginmuseon strategiaan.

Tutkimus- ja julkaisupolitiikka - lukuversio (pdf, 1220 Kt)

Tutkimus- ja julkaisupolitiikka - tulostusversio (pdf, 7898 Kt)