Mankbyn keskiaikainen kylä

350x200Ansku.jpgMankby on ainutlaatuisen hyvin säilynyt kokonaisuus: kylän paikka on ollut lähes täysin koskematon vuodesta 1556 saakka. Juuri tuon vuoden syksyllä kylä hylättiin, koska kruunu otti kylän maat haltuunsa. Mankby liitettiin osaksi samaan aikaan perustettua Espoon kuninkaankartanoa. Espoonkartanon metsässä sijaitseva kohde on harvinaisen hyvin säilynyt.

Kylä löytyi uudestaan vasta vuonna 2004 muinaisjäännösinventoinnin yhteydessä. Sitä on tutkittu Espoon kaupunginmuseon ja Helsingin yliopiston yhteistyönä vuodesta 2007. Tänä päivänä Mankbyn kylätontilla on maan päällä näkyvissä n. 20 talon jäännettä, jotka ajoittuvat keskiaikaan.

Kaivauksissa on talojen välistä tullut esiin myös muinaispelto, jossa on edelleen havaittavissa auranjälkiä. Tämän lisäksi on kylän vanha tieverkosto nähtävissä maastossa.

Mankby on lain suojaama valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännösalue, johon kajoaminen on lain nojalla kiellettyä.

Elämä keskiajan Espoossa tunnetuksi - uusi julkaisu avaa Uudenmaan rannikon keskiaikaista asutusta 25.5.2016
Helsingin yliopiston ja Espoon kaupunginmuseon tutkijat suorittivat vuosina 2007-2013 arkeologisia tutkimuksia Mankbyn kylätontilla. Teoksessa Mankby - A Deserted Village on the Coast of Southern Finland esitellään ensimmäistä kertaa seitsemän vuoden tutkimustulokset yksissä kansissa.

Kaivausraportit

Muuta aiheestaJulkaistu 10.5.2012 klo 15.47 , päivitetty 8.9.2015 klo 16.04